Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 72
Lisans Programı  › Ders Planı
Ders Planı

Mimarlık Bölümü, sekiz yarıyıldan oluşan lisans programını, bünyesindeki farklı uzmanlık alanlarına sahip  öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileriyle sürdürmektedir. Öğrencilere, zorunlu ve seçime bağlı bölüm dersleri sunulmakta ve derslerin %30'u ya da %100'ü İngilizce yapılmaktadır. Öğrenciler istediklerinde bölümler arasında geçiş yapabilmekte ve Çift Anadal Programı'ndan (ÇAP) yararlanabilmektedir.

Mimarlık Bölümü 8 yarıyıllık ders planı toplam 153 İTÜ kredisi; 240 AKTS kredisidir.