Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 69
Öğrenciler  › Genel Bilgi
Genel Bilgi

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nün lisans programı ile Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans programı, NAAB (American National Architectural Accrediting Board) tarafından 2007 yılında yapılan son ziyaret sonrasında 6 yıllık süre için tam "eşdeğerlilik" almaya hak kazanmıştır. Mimarlık Bölümü'nde verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kalitesini gösteren bu eşdeğerlilik, mimarlık alanında ABD dışında ilk kez İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'ne verilmiştir.

İTÜ'nün diğer bölümlerinde olduğu gibi Mimarlık Bölümü'nde de Türkçe ve İngilizce eğitim yapılarak, hem Türkçenin bilim dili olmasına katkıda bulunulmakta, hem de eğitimin %30'u ya da %100'ü İngilizce yapılarak öğrencilerin alanları ile ilgili terminolojiye hakim olmaları sağlanmaktadır.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde her yıl çok sayıda uluslararası konferans, çalıştay, sergi ve bilimsel toplantı düzenlenmekte; bu etkinlikler Mimarlık Bölümü öğrencilerine zengin bir entellektüel ortam sunmaktadır.

Avrupa Birliği Erasmus Değişim Programı çerçevesinde çok sayıda yabancı konuk ve öğrenci Mimarlık Bölümü'nü ziyaret etmekte; çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesi de aynı programlar çerçevesinde yurt dışına gönderilmektedir.

Öğrenci İşleri Bürosu: http://www.mimogis.itu.edu.tr/

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nü tercih etmek isteyen öğrenciler için danışma merkezi: http://www.oss.itu.edu.tr

2018-2019 Güz Yarıyılı Proje Föyleri ve Açıklamaları için: http://darch.itu.edu.tr/studyolar/