Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 75
Bölüm Hakkında  › Tarihçe
Tarihçe

1884 İlk sivil mimarları ve mühendisleri yetiştirilmek üzere Hendese-i Mülkiye Mektebi açıldı. Hendese-i Mülkiye Mektebi'nin ilk programlarında yol, köprü ve çeşitli bina inşaatları karışık olarak yer alıyordu ve inşaat ve mimarlık tek meslek olarak kabul ediliyordu.
1909 Okul askeri idareden ayrılarak, Nafıa Nezareti'ne bağlandı ve Mühendis Mekteb-i Ali'si olarak adlandırıldı. Mühendisliğin her dalında eleman yetiştiren okul yol, 'Demiryolu', 'Su İşleri' ve 'İnşaat-Mimarlık' şubelerine ayrılmıştı.
1928 Tüzel kişilik kazanan okul 'Yüksek Mühendis Mektebi' adını aldı.
1940 'Yüksek Mühendis Mimar' yetiştiren Mimarlık şubesi ilk mezunlarını verdi.
1941 Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanan okul 'Yüksek Mühendis Okulu' adını aldı.
1944 Çıkan Üniversiteler Kanunu ile Yüksek Mühendis Okulu, 'İstanbul Teknik Üniversitesi' adıyla 10 yarıyıl eğitim veren özerk bir öğretim kurumu oldu. Mimari şubesi de ayrı bir öğretim programı uygulayan 'Mimarlık Fakültesi'ne dönüştürüldü. Taşkışla binası bu yüksek öğretim kurumuna tahsis edildi.
1955 Reform çalışmalarına başlanarak eğitim ve öğretim programları geliştirildi.
1973 Yeniden örgütlenme çalışmaları sonucunda 5 bilim dalı içinde 13 kürsü oluşturuldu.
1974 Mimarlık Fakültesi, 10 yarıyıl olan lisans eğitimini 8 yarıyıla indirerek yüksek lisans eğitimini başlattı.
1981 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun uygulamaya konulmasıyla Mimarlık Fakültesi yeniden örgütlenerek eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama etkinliklerini sürdürdü.
1981 Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama 2 ayrı bölüm haline geldi.
1982 İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi ile İ.T.Ü. Maçka Mimarlık Fakültesi birleştirildi.
1993 Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü kuruldu.
2002 İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri kuruldu.
2008 Mimarlık Bölümü NAAB'dan  (National Architectural Accrediting Board) 'Substantial Equivalency' aldı.

2009 Mimarlık Bölümü içindeki Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Anabilim Dalları kaldırılarak, Mimarlık Anabilim Dalı kuruldu.

İTÜ Mimarlık Fakültesi